Pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných je velkou pomocí při nemoci nebo vážné zdravotní těžkosti. Především totiž člověka posiluje v jeho nemoci, uděluje útěchu a pokoj do srdce a jeho utrpení spojuje hlubokým poutem s Kristem. U mnohých tato svátost vede i k tělesnému uzdravení. Umírá-li někdo, tato svátost mu dává sílu ke všem tělesným i duševním zápasům na jeho poslední cestě.

Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. (Jak 5,14)

Kdy mohu přijmout pomazání nemocných a jak to probíhá?¨

Svátost nemocných budeme udělovat společně 2. neděli adventní (4. 12. 2016) pouze při bohoslužbách v 7:00 a 8:30 a 18:00. 

Přistoupit může: každý kdo dovršil věku 60 let a starší, a nebo všichni mladší, kteří jsou vlivem nemoci v trvalém ohrožení života. 

K přijetí svátosti je nutný stav milosti přijetí svátosti smíření. Zpovídá se každý den půl hodiny přede mší svatou a na 1. pátek 9:00 - 11:00 a 16:00 - 17:45.

Svátost nemocných přijímá člověk, který je ve vážném zdravotním stavu nebo je vysokého věku. Svátost nemocných může člověk přijmout i vícekrát, proto má smysl o ni žádat i v mladém věku, například před závažnou operací. Mnozí křesťané
v této situaci žádají také o svátost smíření.

Hlavní část obřadu je modlitba spojená s pomazáním čela a rukou nemocného posvátným olejem.


 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz