Svatba

Když křesťané uzavírají manželství, nejedná se pouze o obyčejnou lidskou smlouvu, ale o uskutečnění toho nejhlubšího povolání, které Bůh vložil do lidské přirozenosti a zároveň o zobrazení lásky a věrnosti, kterou má Kristus ke své církvi. 

O svátosti manželství podrobně.

Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ

Příprava: probíhá dle harmonogramu Děkanátního centra pro rodinu Vsetín. Více informací na webu Centra pro rodinu.

Formace praktická:
na jednotlivá setkání je nutné se nahlásit na tel. čísle 731 402 033.

Formace náboženská:
setkání s knězem domluvit na tel. čísle 571 411 692 nebo 731 402 160.

Účast na kurzu:

 

Název setkání                         Náplň setkání
A) Formace praktická
1. Aby láska v rodinách vzkvétala. Slavnostní zahájení ve společenství manželů.
Modlitba za snoubence.
Průvodce na cestě - Dekalog. Svědectví a osobní zkušenosti.
2. Filosofie mého života a osobní zralost. Spoluúčast Boha na manželském životě
Co chce muž a jak to vidí žena, co si přeje žena a jak to vnímá muž.
Vlastnosti vhodné do manželství. Rozdíly mezi mužem a ženou.
3. Nevšední maličkosti pro všední dny. Jak žít manželskou jednotu. Komunikace, volný čas, rodina ve společnosti.
Sebepřijetí a odpuštění, umění naslouchat.
4. Co můžeš odložit na zítřek, nedělej dnes. Priority - prostor pro Boha, rodinu (vztahy), práci.
Vztahy k rodičům, sourozencům, přátelům. Děti a jejich výchova. Ekonomické minimum. Krize vztahů aj.
5. Milovat a darovat život O lásce sexualitě a zodpovědnosti za sebe navzájem a nový život.
Pozornosti. Děti - Boží dary a plody lásky.
Plánování rodičovství, UPT, antikoncepce.
B) Formace náboženská
1. Rozhodli jsme se ke slibu. A proč v kostele? Osobní setkání 1 páru snoubenců s knězem farnosti, ve které bude udělena svátost.
O víře a povolání. Preevangelizační přiblížení, prohloubení, pastorační rozhovor. Teologický základ katolického manželství a právní ztvárnění.
Sepsání protokolu a doporučení přípravy.
2. Odevzdávám se ti a přijímám tě. Svatební smlouva, příprava na svátosti.
Příprava svatební slavnosti (liturgie) s oddávajícím knězem či jáhnem.

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz