Zpověď

Zpověď, neboli svátost smíření je pouze pro pokřtěné. Základní odpuštění hříchů dostáváme totiž ve křtu. Zpověď v nás pouze "obnovuje" křestní milost, kterou v nás hřích zatemnil. Ti, kdo nejsou pokřtěni, nemohou ke zpovědi, ale mohou si s knězem domluvit duchovní rozhovor, mohou požádat o požehnání; mohou také přemýšlet o tom, zda by se nechtěli nechat pokřtít. 

Ke zpovědi je možné jít k jakémukoli katolickému knězi, nikdo druhý nemůže nikomu přikázat, komu je třeba se zpovídat. Praktické bývá chodit k faráři v místě bydliště, ale není to nezbytné. Důležité je vybrat si takového kněze, k němuž lze mít důvěru, který je dostupný a který má zkušenosti. 

Jak by zpověď měla probíhat si můžete přečíst  tady. 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz