Služby nemocným

 

Srdečně zveme na mši svatou, která se v Domově Harmonie na Ohradě koná  vždy 1. neděli v měsíci v 10:00 hodin! (Mimo prázdniny a dobu Covid opatření)

 

 

 

První mše svatá v Domově Harmonie na Ohradě

V neděli 4. září 2016, v den svatořečení Matky Terezy, se v Domově pro seniory Harmonie uskutečnila poprvé mše svatá. Jsme rádi, že vedení Domova ochotně reagovalo na nabídku pana děkana Františka Krále a umožnilo jeho obyvatelům, ale i lidem z přilehlého sídliště Ohrada zúčastnit se nedělní bohoslužby přímo v prostorách domova.

„Pozvání, kromě asi deseti uživatelů, využili především starší lidé z okolí, pro které je obtížné dopravit se do kostela na Horní město, takže se nás sešlo dohromady více než dvacet. Společně jsme prožili vzácné chvíle a těšíme se na další setkání“, uvedla Mgr. Jitka Adámková, vedoucí Domova Harmonie, která byla rovněž přítomna. První mši svatou sloužil P. František Pěnčík, výpomocný duchovní ve Vsetíně. V započaté tradici budeme pokračovat každou první neděli v měsíci.

Milí přátelé, věřící i nevěřící, lidé dobré vůle!

Jako nemocní chodí za svým lékařem do jeho ordinace, tak i věřící se setkávají se svým farářem a zvláště s Ježíšem v kostele. Jenže: Mohou přijít situace (ať už krátkodobě nebo dlouhodobě), kdy zdravotní stav nedovolí lékaře navštěvovat, a pak tomu bývá opačně. Lékař navštěvuje nemocné v jejich domácnostech. 

Podobně mohou přijít situace (ať už krátkodobě nebo dlouhodobě), kdy zdravotní stav nedovolí navštěvovat kostel. Je dobré vědět, že v takových situacích kněz rád navštíví nemocné v jejich domácnostech a poslouží jim svátostmi doma. Je to běžná služba. 

Moc prosíme: Všímejte si ve svém okolí i ve svých rodinách nemocných a nemohoucích a nabídněte jim zprostředkování návštěvy kněze. Možná by o to leckdo ve své nemoci, opuštěnosti či stáří stál. Vždyť těch, kdo do kostela chodili (nebo třeba i nechodili), a dnes už nemají síly, je v každé farnosti dost. Kněz o nich mnohdy ani neví, zvláště když ve farnosti není příliš dlouho. Stává se, že se někdy až při vyřizování pohřbů dozvídáme, že babička či dědeček už dlouhá léta do kostela nemohli a ani nevěděli, že by je kněz rád navštívil a posloužil jim rozhovorem i svátostmi. Leckdo by o to ve své nemoci, opuštěnosti či ve svém stáří stál.

Víte-li o někom takovém, prosíme nabídněte a zprostředkujte mu tuto službu. 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz