VELIKONOCE

07.04.2020 10:53
8. 4. 2020 v 19:00 Olomouc – Arcibiskupský palác Mimořádný Velikonoční koncert bude Moravská filharmonie živě přenášet z Arcibiskupského paláce. Připravuje ho ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým v rámci projektu Paschalia Olomucensia. Příběh Ježíše...
07.04.2020 08:47
Dispens Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je vplatnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy. S ohledem na aktuální nařízení...
31.03.2020 22:23
Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době“) říká, že se jedná o časové období od Popeleční středy do Slavnosti Seslání Ducha Svatého.  Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání, kterému...
31.03.2020 22:20
Infikovaní pacienti v domácí léčbě nejsou v ohrožení života a návštěvu možno odložit. Při návštěvách NEINFIKOVANÝCH pacientů v nemocnicích a domovech je třeba dodržet všechna nařízení těchto ústavů s tím, že umírajícím nelze odepřít přijetí svátostí (jde o „základní lidská...
31.03.2020 22:16
Prosíme zároveň věřící, aby brali ohled na výjimečnou situaci a na to, že i kněží mohou onemocnět, a pak už nebudou k dispozici ani těm, co se ocitnou v ohrožení života. Nemůžeme si v těchto okolnostech všichni žádat všechno, na co jsme běžně zvyklí.   Využijme nyní tuto možnost abychom se...
31.03.2020 15:15
Bez vycházení z kostela a průvodu na začátku mše sv. - bez účasti věřících. MODLITBA V RODINĚ - Brožura ZDE. Biskup Jan Vokál bude sloužit v katedrále Svatého Ducha v 9.30 - přímý přenos ZDE. Mše svatá s biskupem Tomášem Holubem přenášená online v 10.30 - ZDE. Mše svatá z kostela sv. Václava v...
31.03.2020 15:11
Organizace bohoslužeb vychází z dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 19. 3. 2020. VELIKONOCE V RODINĚ - ÚVODNÍ VIDEO S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých a...
31.03.2020 15:09
VELIKONOCE V RODINĚ - ZELENÝ ČTVRTEK - VIDEO 1. Missa Chrismatis s posvěcením olejů se v katedrále bude konat bez účasti věřících v 8:30. (Připravuje se přenos této bohoslužby. Přístupová cesta ZDE.) 2. Tento den slaví kněží mši svatou na památku večeře Páně bez účasti lidu - u nás v 18:00. 3....
31.03.2020 15:06
VELIKONOCE V RODINĚ - VELKÝ PÁTEK - VIDEO Obřady v naší farnosti začnou v 15:00 - soukromě hned po modlitbě 1. dne Novény k Božímu milosrdenství. Adorace u Božího hrobu bude od 16:00 do 22:00. KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI SE SYMBOLY - TEXT 21:00 KŘÍŽOVÁ CESTA S PAPEŽEM FRANTIŠKEM - V přímém...
31.03.2020 15:04
Kostel s vystaveným křížem bude otevřen až do 18:00. Obřady katechumenátu tradičně spjaté s ránem Bílé soboty jsou odloženy na dobu, kdy bude možné slavit iniciační svátosti.  Přicházejte do kostela jednotlivě a dodržujte nařízení vlády aktuálně platné v tento den. Bílá sobota V tento den...
31.03.2020 15:02
VELIKONOCE V RODINĚ - VELIKONOČNÍ VIGILIE - VIDEO. V naší farnosti začne velikonoční vigilie v 18:00. (soukromě) Výzva českých a moravských biskupů k tomuto večeru - ZDE. Vigilii sledujte v přímém přenosu dle nabídek na stránkách www.mseonline.cz. Vigilie Zmrtvýchvstání s biskupem Tomášem...
31.03.2020 14:55
V naší farnosti bude sloužena mše svatá v 7:00 - soukromě. Boží Hod Velikonoční s biskupem Tomášem Holubem online v 10:30 - ZDE Biskup Jan Vokál bude sloužit v katedrále Svatého Ducha v 9:30 - přímý přenos ZDE Pokud nebudou zmírněny restrikce, kněží odloží velikonoční podávání eucharistie na dobu...
31.03.2020 13:39
Za lidi stižené pandemií Modleme se k Bohu, který léčí i nejhlubší lidské nemoci, za lidi stižené nynější pandemií. Kéž uzdraví nemocné, milosrdně k sobě přijme zemřelé. Kéž odmění a povzbudí obětavé, utěší smutné i bezradné a vede lidskou vynalézavost tak, aby uměla řešit to, co nás tíží. Chvíle...

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz